קורסים תשע"ט

למערכת מידע-נט לסטודנט: חיפוש קורסים

 

תואר ראשון

שנה א'
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-108 מעגלים חשמליים ד"ר יוני טוקר
86-112 רעיונות מודרניים בפיסיקה ד"ר
פרופ'
יוסי בן-ציון
עידו קנטר
86-115 מכניקה פרופ'
פרופ'
אלי סלוצקין
אסף פאר
86-118 אלקטרוניקה פרופ' עמוס שרוני
86-120 חשמל ומגנטיות פרופ' 
פרופ'
אבי פאר
אביעד פרידמן
86-129 מעבדה בפיסיקה כללית ד"ר נועה קורצוויל
86-140 מטלב לפיסיקאים ד"ר סמדר שץ
86-147 מתמטיקה 1 לפיסיקאים פרופ'  ליאור קליין
86-148 מתמטיקה 2 לפיסיקאים פרופ' ליאור קליין
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים פרופ' חיים טייטבלאום
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות ד"ר רוני ברטש
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה פרופ' יובל גרעיני
86-170 מבוא לפיסיקה מודרנית פרופ' נדב שנרב
שנה ב'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-164 מבוא למחשבים בפיסיקה ד"ר רונן טל
86-207 מתמטיקה 3 לפיסיקאים ד"ר יהונתן רוכמן
86-208 מתמטיקה 4 לפיסיקאים פרופ' חיים טייטבלאום
86-209 גלים ד"ר עמנואל דלה -טורה
86-210 מכניקה אנליטית פרופ' אבי פאר
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 פרופ' בינה קליסקי
86-225 אלקטרוניקה מתקדמת פרופ' עמוס שרוני
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיסיקה ד"ר נועה קורצוייל
86-246 אופטיקה ד"ר שרון שוורץ
86-248 מעבדה באופטיקה ד"ר
ד"ר
שרון שוורץ
ליאור שני
86-311 תורת הקוונטים 1 פרופ' אלי ברקאי
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר ד"ר
ד"ר
יוסי בן-ציון
שרון שוורץ
שנה ג'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-216 פיסיקה סטטיסטית 2 ד"ר סטאס בורוב
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי פרופ'
פרופ'
נדב שנרב
מרדכי דויטש
86-302 אנליזה נומרית פרופ' דוד קסלר
86-312 תורת הקוונטים 2 פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-362 מבוא לפיסיקה חישובית ד"ר רוני ברטש
86-370 פיסיקת המצב המוצק פרופ' אפרת שמשוני
86-385

    או
86-367
מעבדה בפיסיקה ישומית


מעבדה באופטיקה קוונטית
פרופ'
ד"ר

פרופ'
בינה קליסקי
נועה קורצויל

פטריק סבע
86-432 סמינר בנושאים נבחרים פרופ'
פרופ'
פרופ'
פרופ'
פרופ'
פרופ'
ד"ר
חיים טייטבלאום
מרדכי דויטש
יבגני קוגן
דימטרי גוטמן
ליאוניד פייגל
לב חייקוביץ
עמנואל דלה טורה

קורסים לתואר שני ושלישי (קורסי בחירה לתואר ראשון)
מספר קורס שם הקורס   מרצה
27-437 תורת האינפורמציה ושיטות למידה פרופ' עדו קנטר
86-317 פיסיקה כימית ד"ר  יוני טוקר
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים פרופ' פטריק סבע
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית פרופ' פטריק סבע
86-546 אבולוציה, אקולוגיה ותורת המשחקים פרופ' דוד קסלר
86-605 מדעי הנתונים ד"ר אמיר בשן
86-610 קינטיקה קוונטית פרופ'  דימטרי גוטמן
86-634 מבוא לחישוב קוונטי ד"ר מיכאל שטרן
86-676 יחסות כללית וקוסמולוגיה  פרופ'  אסף פאר
86-695 פיסיקה של חומר רך-מעובה פרופ' אלי סלוצקין
86-734 פיסיקה של גופים מרובי חלקיקים במערכות אטומים קרים ד"ר עמנואל דלה טורה
86-743 מעברי פאזה ותופעות קריטיות פרופ' אפרת שמשוני
86-755 פיסיקה אטומית פרופ'  לב חייקוביץ
86-771 למידת מכונה לפיסיקאים ד"ר רונן טל בוצר
86-803 תורת הקוונטים מתקדמת פרופ' אפרת שמשוני
86-804 תורת השדות פרופ' יבגני קוגן
86-816 מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה פרופ' בינה קליסקי
86-818 שיטות בפיסיקה מתמטית פרופ' נדב שנרב
86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת פרופ' עדו קנטר
86-830 סמינר מתקדם פרופ'
פרופ'
פרופ'
חיים טייטבלאום
דוד קסלר
נדב שנרב
86-846 שיטות ניסיוניות מתקדמות ד"ר מיכאל שטרן
86-860 מגנטיות וחומרים מגנטיים פרופ' ליאור קליין
86-886 דינמיקה לא לינארית וכאוס פרופ' דוד קסלר
86-888 פיסיקה של מערכות מורכבות ד"ר רוני ברטש
86-895 ביופיסיקה וננו פוטוניקה פרופ' יובל גרעיני
86-926 קולוקויום באופטיקה קוונטית פרופ'
פרופ'
פרופ'
אבי פאר
פ
טריק סבע
מרדכי דויטש
86-936 קולוקויום בעל מוליכות פרופ'
פרופ'
ד"ר
ליאוניד פייגל
יבגני קוגן
יהונתן רוכמן
86-946 קולקויום והוראה פרופ'
פרופ'
אלי סלוצקין
אביעד פרידמן
86-956 קולקויום בביופיסיקה פרופ'
ד"ר
יובל גרעיני
יוני טוקר
86-966 קולוקויום בפיסיקה של מערכות מורכבות פרופ' דוד קסלר
86-976 קולוקויום בפיסיקה סטטיסטית פרופ' אלי ברקאי
86-986 קולוקויום בפיסיקת המצב המוצק ד"ר עמנואל דלה טורה
86-996 קולוקויום באסטרופיסיקה פרופ' אסף פאר