מדע לחברה - קורס כללי חדש!

הצטרפו אלינו בחיבור ילדים וילדות אל המדע!

המחלקה לפיזיקה ועמותת נובל למצוינות בחינוך מזמינים סטודנטים ממדעים מדויקים, הנדסה, מדעי המוח ומדעי החיים להצטרף לקורס כללי 86-633-01 "מדע לחברה" המקנה 2 נ"ז וכולל ציון, אחראי אקדמי: ד"ר יוסי בן-ציון.

הקורס כולל 6 מפגשים פרונטליים באוניברסיטה, בהם יינתן ידע פדגוגי וכלים מעשיים להנגשת מדעים לילדים וילדות באופן מעניין ומסקרן.

בנוסף יתקיימו 5 מפגשים מעשיים בבתי ספר בפריפריה חברתית-גיאוגרפית, בהם כל זוג סטודנטים/ות יעביר הרצאות בנושאי מדע וטכנולוגיה עם כיתות בבתי ספר בכיתות ג-ט. (המפגשים יתקיימו במהלך יום הלימודים: ימים א-ו בטווח השעות שבין 08:00-15:00, ויתואמו עמכם/ן מראש, תוך מאמץ לשבץ לפי קירבה גאוגרפית).

ציון יינתן על בסיס פיתוח חומר מדעי מתחום ההתמחות של הסטודנט/ית המונגש לילדים שיוצג על ידי הסטודנטים בסיום הקורס.

למצטרפים יינתן החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית.

הקורס מוגבל ל-20 סטודנטים!

לרישום יש לפנות למזכירות המחלקה לפיזיקה במייל: physics.dept@biu.ac.il, לצרף קורות חיים ומכתב קצר המפרט את המוטיבציה להירשם לקורס.

קישור לכרזה פרסומית