מלגת מחקר עבור תלמידים לתואר שלישי

שלחו לחבר

מצ"ב קול קורא עבור מלגת מחקר עבור תלמידים לתואר שלישי אשר אינם תושבי אילת או הערבה לכיסוי הוצאות מחקרם במכון הבינאוניברסיטאי באילת.

מועד אחרון להגשת הבקשה: 14 ביולי 2017

קול קורא למלגת מחקר

call for a research fellowship