מלגות ע"ש בתיה עמיר ז"ל ללימודים אקדמיים לחיילים משוחררים מעוטי יכולת

שלחו לחבר

מלגות ע"ש בתיה עמיר ז"ל ללימודים אקדמיים לחיילים משוחררים מעוטי יכולת.

את הבקשה יש להגיש על פי ההנחיות ועל גבי הטופס ישירות לקרן, בדואר רשום

 לכבוד: קרן מלגות ללימודים אקדמיים לחיילים מושחררים ע"ש בתיה עמיר ז"ל, אצל חיים משרקי, רח' קראוזה 36, חולון 5829108. 

מועד אחרון להגשה: 12.1.2017.