מלגות לוי אשכול לתואר שלישי ולפוסט דוקטורט

קול קורא למלגות ע"ש לוי אשכול לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2017

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/Eshkol2017.aspx