ד"ר יוסי בן-ציון - מטלב לפיסיקאים 86-140

א. מטרות הקורס:

 • היכרות עם יסודות התכנות.
 • ניצול היכולות של תוכנת מטלב לפתרון בעיות בפיסיקה.

 

ב. תוכן הקורס:

 • עבודה עם מערכים חד ודו ממדיים.
 • ארגון, מיון ועיבוד נתונים מספריים; סטטיסטיקה תיאורית.
 • מספרים אקראיים: rand, randn
 • סוגי נתונים: נומריים, לוגיים, מחרוזות תווים, מבנים ומערכי תאים.
 • מבני זרימה: לולאות, תנאים ומבני בחירה.
 • עבודה עם פונקציות מסוגים שונים. פונקציות של פונקציות.
 • גרפים בסקאלות שונות, הצגה גרפית של עקומות ומשטחים ב-2 ו-3 ממדים.
 • עבודה עם קבצים.
 • שימושים במתמטיקה: אלגברה ליניארית, גזירה, אינטגרציה, משוואות דיפרנציאליות, פולינומים, מציאת שרשים של משוואות לא ליניאריות.
 • שימושים בפיסיקה: חישובים בתחומים של מכניקה, חשמל ומגנטיות, מעגלים חשמליים ותהליכים אקראיים.

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: רקע בסיסי במתמטיקה ובפיסיקה ברמה תיכונית-ריאלית.

 

 חובות / דרישות / מטלות: הגשת תרגילים ופרויקט מסכם.

 

 מרכיבי הציון הסופי:40% - תרגילים, 30% - פרויקט, 30% - מבחן מסכם.

 

ד. ביבליוגרפיה:

מערכת התיעוד של התוכנה. קבצי הסבר ודוגמאות בדף הקורס באתר של ד"ר שץ.

 

חומר מחייב למבחנים:  כל מה שנלמד בקורס.