ד"ר יגאל פת-אל - מבוא לאסטרונומיה ואסטרופיסיקה 86-879

אסטרונומיה: מדריך להכרת השמים

יגאל פת-אל

מו"ל: קוסמוס

היקום : יסודות האסטרופיסיקה 

מאיר מידב, נח ברוש, חגי נצר ‬

מהדורת תש"ס 

מו"ל: האוניברסיטה הפתוחה

מס' מיון: 91 מיד.יק תש"ס ‬