פרופ' משה גיטרמן - מעברי פאזה 86-829

Phase transitions : a brief account with modern applications

Moshe Gitterman, Vivian (Haim) Halpern

Publisher: World Scientific

Classification No. 35 GIT p