ד"ר אבי פאר - אופטיקה מודרנית ולייזרים 86-365

 

א. מטרות הקורס:

 

לייזר הוא אחד המכשירים המוצלחים ביותר שפיסיקאים פיתחו במאה ה20 ומהווה מצד אחד את הכלי החשוב והנפוץ ביותר בהרבה מהתחומי מחקר ופיתוח שונים ומגוונים בפיסיקה בסיסית יישומית מודרניים ומצד שני הוא בעצמו עומד במרכזו של המחקר הבסיסי באופטיקה עכשווית. במסגרת הקורס סטודנטים לומדים מבוא לפיסיקה בסיסית של הלייזרים כגון מודל לורנץ (Lorentz) של אינטראקציה בין אור לחומר, תנאי בליעה והגבר, התקדמות פולס של אור בחומר, פיסיקה של מהוד אופטי ואופטיקה גאוסיאנית (Gaussian). בחלק השני של הקורס סטודנטים לומדים מבוא לאופטיקת פוריי (Fourier).

 

ב. תוכן הקורס:

       תכנית הוראה מפורטת:

 

    * Introduction: properties of light.

 

    * Theory of lasers: basic concepts; amplification; losses; oscillations; rate equations; stable and dynamic state.

 

    * Longitudinal and transverse resonator modes.

 

    * Cavity design.

 

    * Gaussian beams.

 

    * Introduction to Fourier optics: foundations of scalar diffraction theory; Fresnel and Fraunhofer diffraction; frequency analysis of optical imaging systems.

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: קורסי החובה של שנה ראשונה

 

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן והגשת תרגלי בית

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

     80% מבחן,    20% תרגיל

 

ד. ביבליוגרפיה:

         ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

"Lasers" A.E. Siegman

"Laser Physics" P. Milonni and J. Eberly

"Introduction to Fourier Optics" J. W. Goodman

"Principles of optics" M. Born and E. Wolf

 

 חומר מחייב למבחנים: החומר שיועבר בקורס