פיסיקה ראשי

פיסיקה ראשי-86201 - המסלול לא פעיל משנתון תשע"ז

במסלול זה ילמד הסטודנט את כל הנושאים המרכזיים הנדרשים לתואר בפיסיקה. בשונה ממסלול פיסיקה מורחב, כמות קורסי הבחירה הנדרשים במסלול זה פחותה, וכן לא נלמדים מספר קורסים נוספים בתחום האלקטרוניקה, האופטיקה, מעבדות ועוד מספר קורסים בודדים. 

בנוסף לקורסים בתחומי הפיסיקה השונים, ילמדו במסלול זה קורסים במתמטיקה ומחשבים הנדרשים למהלך התואר. 

חובה על הבוחרים במסלול זה לשלב בנוסף אליו מסלול משני.

 

להלן תוכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ז:

    סמסטר א' סמסטר ב'
    ה ת מ ה ת מ
שנה א'              
86-112 רעיונות מודרניים בפיסיקה 2 - - - - -
86-115 מכניקה 4 2 - - -
86-120 חשמל ומגנטיות - - - 4 2 -
86-147 מתמטיקה לפיסיקאים 1 4 2 - - - -
86-148 מתמטיקה לפיסיקאים 2 - - - 4 2 -
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים 4 2 - - - -
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות - - - 2 1 -
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה - - - 2 1 -
86-170 מבוא לפיסיקה מודרנית - - - 2 1 -
86-199 שעות מחלקה א'   2 - - 2 - -
  סה"כ 14 6 - 14 7 -
שנה ב'              
86-164 מבוא למחשבים 2 2 - - - -
86-207 מתמטיקה לפיסיקאים  3 4 2 - - - -
86-208 מתמטיקה לפיסיקאים  4 - - - 2 1 -
86-209 גלים 3 2 - - - -
86-210  מכניקה אנליטית 3 2 - - - -
86-215  תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - - - 3 1 -
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיסיקה - - 3 - - -
86-246 אופטיקה - - - 3 1 -
86-248 מעבדה באופטיקה - - - - - 1
86-311 תורת הקוונטים 1 - - - 3 2 -
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר 1 - - - - -
86-299 שעות מחלקה ב'   2 - - 2 - -
  סה"כ 13 8 3 11 5 1
שנה ג'              
86-216 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 3 1 - - - -
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי 3 1 - - - -
86-302 אנליזה נומרית לפיסיקאים 2 1 - - - -
86-312 תורת הקוונטים 2 3 2 - - - -
86-362 מבוא לפיסיקה חישובית - - - 2 - -
86-370 פיסיקת המצב המוצק - - - 4 2 -
86-385 או
86-367
מעבדה בפיסיקה ישומית
מעבדה באופטיקה קוונטית
- - 3 - - -
86-432 סמינר בנושאים נבחרים - - - - - 2
86-399 שעות מחלקה ג' 2 - - 2 - -
  סה"כ 11 5 3 6 2 2

ועוד קורסי בחירה בהיקף של 1.5 נקודות זכות. לרשימת קורסי הבחירה לחץ כאן
סה"כ נקודות זכות לתואר ראשון בפיסיקה: 57.
לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיטה

 

לתוכנית הלימודים לשנת תש"ע- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"א- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ב- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ג-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ד-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ו- לחץ כאן