פיסיקה ראשי

פיסיקה ראשי-86201 - המסלול לא פעיל משנתון תשע"ז

במסלול זה ילמד הסטודנט את כל הנושאים המרכזיים הנדרשים לתואר בפיסיקה. בשונה ממסלול פיסיקה מורחב, כמות קורסי הבחירה הנדרשים במסלול זה פחותה, וכן לא נלמדים מספר קורסים נוספים בתחום האלקטרוניקה, האופטיקה, מעבדות ועוד מספר קורסים בודדים. 

בנוסף לקורסים בתחומי הפיסיקה השונים, ילמדו במסלול זה קורסים במתמטיקה ומחשבים הנדרשים למהלך התואר. 

חובה על הבוחרים במסלול זה לשלב בנוסף אליו מסלול משני.

ועוד קורסי בחירה בהיקף של 1.5 נקודות זכות. לרשימת קורסי הבחירה לחץ כאן
 

לתוכנית הלימודים לשנת תש"ע- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"א- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ב- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ג-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ד-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ו- לחץ כאן