פיסיקה ומתמטיקה דו- ראשי מובנה

פיסיקה ומתמטיקה דו-ראשי מובנה -86251/88251

המסלול פיסיקה-מתמטיקה מספק ידע נרחב בשני התחומים, הן הפיסיקה והן המתמטיקה, אשר מהווה יתרון בהשתלבות בתחום המחקר ופיתוח האלגוריתמים.  

בוגרי מסלול זה מקבלים תואר בוגר בפיסיקה ובמתמטיקה דו ראשי מובנה והם יכולים להמשיך לתואר שני בכל אחד משני המקצועות.

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ח- לחץ כאן

 

להלן תוכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ח:

    סמסטר א' סמסטר ב'
    ה ת מ ה ת מ
שנה א'              
86-115 מכניקה 4 2 - - - -
86-120 חשמל ומגנטיות - - - 4 2 -
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות  (או קורס 88-240) - - - 2 1 -
86-170 מבוא לפיסיקה מודרנית - - - 2 1 -
88-112 אלגברה ליניארית 1 4 2 - - - -
88-113 אלגברה ליניארית 2 - - - 4 2 -
88-132 חשבון אינפינטסימלי 1 4 2 - - - -
88-133 חשבון אינפינטסימלי 2 - - - 4 2 -
88-165 הסתברות וסטטיסטיקה - - - 4 2 -
88-195 מתמטיקה בדידה 4 2 - - - -
  סה"כ 16 8 - 20 10 -
שנה ב'              
86-164 מבוא למחשבים בפיסיקה 2 2 - - - -
86-207 מתמטיקה 3 לפיסיקאים 4 2 - - - -
86-209 גלים 3 2 - - - -
86-210 מכניקה אנליטית 3 2 - - - -
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - - - 3 1 -
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיסיקה - - 3 - - -
86-246 אופטיקה - - - 3 1 -
86-248 מעבדה באופטיקה - - - - - 1
86-311 תורת הקוונטים 1 - - - 3 2 -
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר 1 - - - - -
88-222 טופולוגיה - - - 3 2 -
88-230 חשבון אינפינטסימלי 3 4 2 - - - -
88-236 חשבון אינפינטסימלי 4 - - - 3 1 -
88-231 פונקציות מרוכבות 1 - - - 3 2 -
  סה"כ 17 10 3 18 9 1
שנה ג'              
86-216 פיסיקה סטטיסטית 2 3 1 - - - -
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי 3 1 - - - -
86-302 אנליזה נומרית  (או קורס 88-376) 2 1 - - - -
86-312 תורת הקוונטים 2 3 2 - - - -
86-362 מבוא לפיסיקה חישובית  - - - 2 - -
86-370 פיסיקת המצב המוצק - - - 4 2 -
86-385 או
86-367
מעבדה בפיסיקה ישומית
מעבדה באופטיקה קוונטית
- - 3 - - -
86-432 סמינר בנושאים נבחרים - - - - - 2
88-201 גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית - - - 3 2 -
88-211 אלגברה מופשטת 1 3 2 - - - -
88-212 אלגברה מופשטת 2 - - - 4 2 -
88-341 אנליזה מודרנית 1 3 2 - - - -
  יש ללמוד אחד מתוך הקורסים הבאים בשנה ג':            
88-520 טופולוגיה אלגברית 3 - - - - -
88-525 גאומטריה אלגברית 3 - - - - -
  סה"כ 23 9 3 13 6 2

ועוד קורסי בחירה במתמטיקה בהיקף של 1.5 נקודות זכות.
סה"כ נקודות זכות לתואר ראשון: 84. מהן 42.5 בפיסיקה, 41.5 במתמטיקה.
לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיטה

 

לתוכנית הלימודים לשנת תש"ע-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"א-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ב-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ג-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ד-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ו- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ז- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ח- לחץ כאן