פיסיקה ומדעי המחשב דו-ראשי

פיסיקה ומדעי המחשב דו-ראשי מובנה -86250/89253

המסלול פיסיקה - מדעי המחשב מכשיר את הסטודנט למחקר בפיסיקה ובתחומים התאורטיים של מדעי-המחשב. מסלול זה נחשב למאתגר במיוחד אך למסיימי המסלול זה יתרון בהשתלבות במחקר ובתעשיית ההי-טק בתחומי תיכנות ופיתוח אלגוריתמים.

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ח- לחץ כאן

 

להלן תוכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ח:

 

    סמסטר א' סמסטר ב'
    ה ת מ ה ת מ
שנה א'              
86-115 מכניקה 4 2 - - -
86-120 חשמל ומגנטיות - - - 4 2 -
86-147 מתמטיקה לפיסיקאים 1 4 2 - - - -
86-148 מתמטיקה לפיסיקאים 2 - - - 4 2 -
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים 4 2 - - - -
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות - - - 2 1 -
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה - - - 2 1 -
86-170 מבוא לפיסיקה מודרנית - - - 2 1 -
89-110 מבוא למדעי-המחשב 3 2 - - - -
89-111 מבוא לתכנות מונחה עצמים - - - 2 2 -
89-120 מבני  נתונים - - - 2 2 -
89-123 מודלים חישוביים - - - 2 1 -
89-195 מתמטיקה בדידה 1 2 1 - - - -
8-197 מתמטיקה בדידה 2 - - - 2 1 -
86-199 שעות מחלקה א' (שקלול נקודות זכות-0) 2 - - 2 - -
  סה"כ 17 9 - 20 12 -
שנה ב'              
86-207 מתמטיקה לפיסיקאים 3 4 2 - - - -
86-208 מתמטיקה לפיסיקאים 4 - - - 2 1 -
86-209 גלים 3 2 - - - -
86-210 מכניקה אנליטית 3 2 - - - -
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - - - 3 1 -
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיסיקה - - 3 - - -
86-246 אופטיקה - - - 3 1 -
86-248 מעבדה באופטיקה - - - - - 1
86-311 תורת הקוונטים 1 - - - 3 2 -
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר 1 - - - - -
86-299 שעות מחלקה ב' (שקלול נקודות זכות-0) 2 - - 2 - -
89-210/1 תכנות מתקדם 1,2 2 1 - 2 1 -
89-220 אלגוריתמים 1 3 2 - - - -
89-226 חישוביות וסיבוכיות - - - 3 2 -
89-230 מבנה מחשב 3 2 - - - -
89-231 מערכות הפעלה - - - 3 2 -
  סה"כ 19 11 3 21 12 1
שנה ג'              
86-216 פיסיקה סטטיסטית 2 3 1 - - - -
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי  3 1 - - - -
86-302 אנליזה נומרית לפיסיקאים 2 1 - - - -
86-312 תורת הקוונטים 2 3 2 - - - -
86-362 מבוא לפיסיקה חישובית - - - 2 - -
86-370 פיסיקת המצב  המוצק - - - 4 2 -
86-399 שעות מחלקה ג' (שקלול נקודות זכות - 0) 2 - - 2 - -
86-432 סמינר בנושאים נבחרים - - - - - 2
89-322 אלגוריתמים 2 - - - 2 1 -
89-385 סדנא לפרוייקטים - - 2 - - 2
  סה"כ 11 5 2 8 3 4
בחירה-(מדעי המחשב):
בסוג תוכנית מדעי המחשב דו ראשי (עם פיסיקה) יש לקחת לפחות 4.50נ"ז
בסוג תוכנית מדעי המחשב דו ראשי (עם פיסיקה) ניתן לקחת לכל היותר 6.00 נ"ז

סה"כ נקודות זכות לתואר ראשון: 83. מהן 51 בפיסיקה, 32 במדעי המחשב.
לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיטה

 

לתוכנית הלימודים לשנת תש"ע- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"א- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ב- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ג- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ד- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ו- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ז- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ח- לחץ כאן