ביופיסיקה

תוכנית לימודים לביו-פיסיקה מורחב- 86104

ביופיסיקה הנו מקצוע בין-תחומי המשלב לימודי כימיה פיסיקה וביולוגיה. המסלול מכשיר את הסטודנט למחקר ולפיתוח של שיטות  וגישות פיסיקליות והשלכותיהן במדעי החיים.

מסלול הלימודים לתואר ראשון בביופיסיקה פותח בפני בוגריו את מגוון האפשרויות הרחב ביותר בבחירת תחומי ההתמחות המקצועית בהמשך הדרך. בוגרי המסלול מתקבלים להתמחות במרבית תחומי המדעים כולל: כל ענפי מדעי החיים, כימיה, פיסיקה, מדעי המח, מדעי הסביבה, ביוטכנולוגיה, הנדסה ביו-רפואית ועוד

תשובות לשאלות נפוצות וכן מידע נוסף אודות המסלול ניתן למצוא כאן.

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ח - לחץ כאן

להלן תוכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ח:

    סמסטר א' סמסטר ב'
    ה ת מ ה ת מ
שנה א'              
86-115 מכניקה 4 2 - - - -
86-120 חשמל  ומגנטיות - - - 4 2 -
86-140 מטלב לפיסיקאים - - - 2 - 1
86-147 מתמטיקה לפיסיקאים 1 4 2 - - - -
86-148 מתמטיקה לפיסיקאים 2 - - - 4 2 -
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה - - - 2 1 -
86-270 שיטות מתמטיות לביופיסיקאים - - - 2 1 -
84-101 כימיה כללית א' 2 2 - - - -
84-102 כימיה אי-אורגנית  4 2 - - - -
84-103 כימיה כללית ב' - - - 3 2 -
84-104 מבוא לכימיה אורגנית - - - 2 2 -
84-109 מעבדה בכימיה אנליטית - - 1 - - 1
84-199 שעות מחלקה א'  2 - - 2 - -
80-103 ביולוגיה של התא - - - 2 - -
80-146 מבוא לביוכימיה - - - 3 1 -
  סה"כ 14 8 1 24 11 2
שנה ב'              
86-207 מתמטיקה לפיסיקאים 3 4 2 - - - -
86-209 גלים 3 2 - - - -
86-222 רעיונות מודרניים בביופיסיקה 0 - - - - -
86-232 מעבדה ממוחשבת  (אפשר לקחת מעבדה זו בשנה ג') - - 3 - - -
86-246 אופטיקה - -      -  3 1 -
86-248 מעבדה באופטיקה - - - - - 1
86-892 מיקרוסקופיית הדמיה אופטית - - - 2 1 -
86-895 ביופיסיקה וננו-פוטוניקה - - - 2 1 -
84-205 כימיה אורגנית א' 4 2 - - - -
84-206 כימיה אורגנית ב' - - - 2 2 -
84-208 מעבדה בכימיה אורגנית  (אפשר לקחת מעבדה זו בשנה ג') - - - - - 2
84-225 מבוא למכניקת קוונטים א' - - - 3 1 -
84-299 שעות מחלקה ב'   2 - - 2 - -
80-201 ביוכימיה א' 4 1 - - - -
80-202 ביוכימיה ב' - - - 4 1 -
  סה"כ 15 8 3 16 7 3
שנה ג'              
84-209 כימיה פיסיקלית א' 4 2 - - - -
84-210 כימיה פיסיקלית ב' - - - 4 2 -
84-399 שעות מחלקה ג' 2 - - 2 - -
84-997 ספקטרוסקופיה מגנטית 2 - - - - -
80-208 גנטיקה כללית 3 1 - - - -
80-231 ביולוגיה מולקולרית - מעבדה - - - - - 3
80-242 ביולוגית מולקולרית והנדסה גנטית א' - - - 2 2 -
80-338 נוירופיסיולוגיה  תאית 4 - - - - -
80-382 ביוכימיה  פיסיקלית 3 1 - - - -
80-384 ביופיסיקה של אור וחומר - - - 3 1 -
80-499 סמינריון למסלול ביופיסיקה - - - 2 - -
  סה"כ 16 4 - 11 5 3

ועוד קורסי בחירה בביופיסיקה בהיקף של 3.5 נקודות זכות. לרשימת קורסי הבחירה לחץ כאן

סה"כ נקודות זכות לתואר ראשון: 78.5
שעות פרונטליות: 90.5
שעות שכר לימוד: 78.5.
לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיט/ה

 

לתוכנית הלימודים לשנת תש"ע-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"א- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ב- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ג- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ד- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ו- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ז- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ח- לחץ כאן