ביופיסיקה

תוכנית לימודים לביו-פיסיקה מורחב- 86104

ביופיסיקה הנו מקצוע בין-תחומי המשלב לימודי כימיה פיסיקה וביולוגיה. המסלול מכשיר את הסטודנט למחקר ולפיתוח של שיטות  וגישות פיסיקליות והשלכותיהן במדעי החיים.

מסלול הלימודים לתואר ראשון בביופיסיקה פותח בפני בוגריו את מגוון האפשרויות הרחב ביותר בבחירת תחומי ההתמחות המקצועית בהמשך הדרך. בוגרי המסלול מתקבלים להתמחות במרבית תחומי המדעים כולל: כל ענפי מדעי החיים, כימיה, פיסיקה, מדעי המח, מדעי הסביבה, ביוטכנולוגיה, הנדסה ביו-רפואית ועוד

תשובות לשאלות נפוצות וכן מידע נוסף אודות המסלול ניתן למצוא כאן.

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ו - לחץ כאן

להלן תוכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ו:

    סמסטר א' סמסטר ב'
    ה ת מ ה ת מ
שנה א'              
86-115 מכניקה 4 2 - - - -
86-120 חשמל  ומגנטיות - - - 4 2 -
86-147 מתמטיקה לפיסיקאים 1 4 2 - - - -
86-148 מתמטיקה לפיסיקאים 2 - - - 4 2 -
84-101 כימיה כללית א' 2 2 - - - -
84-102 כימיה אי-אורגנית  4 2 - - - -
84-103 כימיה כללית ב' - - - 3 2 -
84-104 מבוא לכימיה אורגנית - - - 2 1 -
84-109 מעבדה בכימיה אנליטית - - 1 - - 1
84-199 שעות מחלקה א'  2 - - 2 - -
80-103 ביולוגיה של התא - - - 2 - -
80-146 מבוא לביוכימיה - - - 3 1 -
80-701 מבוא לביולוגיה א' 2 - - - - -
  סה"כ 16 8 1 18 8 1
שנה ב'              
86-209 גלים 3 2 - - - -
86-222 רעיונות מודרניים בביופיסיקה 2 - - - - -
86-232 מעבדה ממוחשבת  (אפשר לקחת מעבדה זו בשנה ג') - - 3 - - -
86-246 אופטיקה - -      -  3 1 -
86-248 מעבדה באופטיקה - - - - - 1
86-270 שיטות מתמטיות לביופיסיקאים 2 1 - - - -
86-434 הדרכה מחקרית בקיץ   - - - - - -
84-205 כימיה אורגנית א' 4 2 - - - -
84-206 כימיה אורגנית ב' - - - 2 2 -
84-208 מעבדה בכימיה אורגנית  (אפשר לקחת מעבדה זו בשנה ג') - - - - - 2
84-209 כימיה פיסיקלית א' 4 2 - - - -
84-210 כימיה פיסיקלית ב' - - - 4 2 -
84-299 שעות מחלקה ב'   2 - - 2 - -
80-201 ביוכימיה א' 4 1 - - - -
80-202 ביוכימיה ב' - - - 4 1 -
80-205 ביוכימיה ב' מעבדה - - - - - 3
  סה"כ 17 8 3 13 6 8
שנה ג'              
86-327 ביופיסיקה של ממברנות ופולימרים - - - 2 - -
84-237 ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה - - - 2 1 -
84-325 מבוא למכניקת הקוונטים 1 - - - - -
84-399 שעות מחלקה ג'  2 - - 2 - -
84-997 ספקטרוסקופי מגנטית 2 - - - - -
80-150 ביוסטטיסטיקה - - - 2 1 -
80-208 גנטיקה כללית 3 1 - - - -
80-242 ביולוגית מולקולרית והנדסה גנטית א' - - - 2 2 -
80-338 נוירופיסיולוגיה  תאית 4 - - - - -
80-382 ביוכימיה  פיסיקלית 3 1 - - - -
80-384 ביופיסיקה של אור וחומר - - - 3 1 -
80-499 סמינריון למסלול ביופיסיקה - - - 2 - -
  סה"כ 15 3 - 16 5 1

ועוד קורסי בחירה בביופיסיקה בהיקף של 3.5 נקודות זכות.

רשימת קורסי בחירה בתוכנית 86104 ביופיסיקה מורחב
קורסי בחירה מומלצים
הקורס סמסטר א' סמסטר ב'
  ה ת מ ה ת מ
80-203 מיקרוביולוגיה כללית - - - 2 - -
80-571 מעבדת חקר (מומלץ בסוף שנה ב') - - - - - 2
80-210 מבוא לאימונולוגיה והמטולוגיה - - - 2 - -
80-367 עולם ה-RNA 2 - - - - -
80-512 ביולוגיה חישובית - - - 2 2 -
80-515 מבוא לחישוב 2 2 - - - -
80-557 ביולוגיה התפתחותית - - - 2 2 -
84-310 כימיה אורגנית פיסיקלית 2 1 - - - -
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים - - - 3 1 -
86-108 מעגלים חשמליים 1 1 2 - - -
86-112 רעיונות מודרניים בפיסיקה 2 - - - - -
86-170 מבוא לפיסיקה מודרנית - - - 2 1 -
קורסי בחירה נוספים
הקורס סמסטר א' סמסטר ב'
80-206 פיסיולוגיה של החי 2 1 - - - -
80-501 מבוא לביוטכנולוגיה - - - 2 2 -
80-535 מודלים ביומתמטיים(במקום קורס 80-515) - - - 2 1 -
84-301 כימיה אי-אורגנית מתקדמת 2 1 - - - -
84-324 סימטריה בכימיה 2 1 - - - -
86-118 אלקטרוניקה - - - 1 1 2
86-207 מתמטיקה 3 לפיסיקאים 4 2 - - - -
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית - - - - - -

סה"כ נקודות זכות לתואר ראשון: 74.
שעות פרונטליות: 87.5.
שעות שכר לימוד: 77.5.
לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיט/ה

 

לתוכנית הלימודים לשנת תש"ע-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"א- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ב- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ג- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ד- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ו- לחץ כאן