פיסיקה מורחב

תוכנית לימודים לפיסיקה מורחב-86101

מסלול זה מקנה לתלמיד המסיים את לימודיו בסיס רחב ועדכני בפיסיקה מודרנית. המסלול כולל מגוון רחב של קורסים בפיסיקה, במתמטיקה ובמחשבים: אופטיקה, לייזרים, אלקטרוניקה, אלגוריתמים ופיסקה ישומית.

מסלול זה מכין את התלמיד הכנה מלאה למחקר עיוני ושימושי במסגרת לימודי התואר השני והשלישי לקראת השתלבות בתעשייה ובמוסדות מחקר.

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ח - לחץ כאן

להלן תוכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ח:

 

    סמסטר א' סמסטר ב'
    ה ת מ ה ת מ
שנה א'              
86-108 מעגלים חשמליים 1 1 2 - - -
86-112 רעיונות מודרניים בפיסיקה 2 - - - - -
86-115 מכניקה 4 2 - - - -
86-118 אלקטרוניקה - - - 1 1 2
86-120 חשמל ומגנטיות - - - 4 2 -
86-129 מעבדה בפיסיקה כללית - - - - - 2
86-140 מטלב לפיסיקאים - - - 2 - 1
86-147 מתמטיקה 1 לפיסיקאים 4 2 - - - -
86-148 מתמטיקה 2 לפיסיקאים - - - 4 2 -
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים 4 2 - - - -
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות - - - 2 1 -
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה 2 1 - - - -
86-170 מבוא לפיסיקה מודרנית - - - 2 1 -
86-199 שעות מחלקה א'  2 - - 2 - -
  סה"כ 17 8 2 15 7 5
שנה ב'              
86-164 מבוא למחשבים 2 2 - - - -
86-207 מתמטיקה  3 לפיסיקאים 4 2 - - - -
86-208 מתמטיקה  4 לפיסיקאים - - - 2 1 -
86-209 גלים 3 2 - - - -
86-210 מכניקה אנליטית 3 2 - - - -
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - - - 3 1 -
86-225 אלקטרוניקה מתקדמת 2 2 - - - -
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיסיקה - - 3 - - -
86-246 אופטיקה  - - - 3 1 -
86-248 מעבדה באופטיקה - - - - - 1
86-311 תורת הקוונטים 1 - - - 3 2 -
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר 1 - - - - -
86-299 שעות מחלקה ב' 2 - - 2 - -
  סה"כ 15 10 3 11 5 1
שנה ג'              
86-216 פיסיקה סטטיסטית 2 3 1 - - - -
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי - - - 3 1 -
86-302 אנליזה נומרית 2 1 - - - -
86-312 תורת הקוונטים 2 3 2 - - - -
86-362 מבוא לפיסיקה חישובית                    2 - - - - -
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים 3 1 - - - -
86-370 פיסיקת המצב המוצק - - - 4 2 -
86-385

86-367
מעבדה בפיסיקה ישומית
 או 
מעבדה באופטיקה קוונטית
-

-
-

-
3

3
-

-
-

-
-

-
86-432 סמינר בנושאים נבחרים  - - - - - 2
86-399 שעות מחלקה ג' 2 - - 2 - -
  סה"כ 13 5 3 7 3 2

ועוד קורסי בחירה בהיקף של 6 נקודות זכות (4 קורסים). לרשימת קורסי הבחירה לחץ כאן
סה"כ נקודות זכות לתואר ראשון: 72.
שעות פרונטליות: 86.
שעות שכר לימוד: 79.5.
לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיטה

 

לתוכנית הלימודים לשנת תש"ע -לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"א- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ב-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ג- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ד- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה - לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ו - לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ז - לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ח - לחץ כאן