ביבליוגרפיה

שנה א'

מספר קורס

שם הקורס

מרצה

86-108

מעגלים חשמליים

פרופ'

משה דויטש

86-115

מכניקה

ד"ר

אלי סלוצקין

86-120

חשמל ומגנטיות

פרופ' 

מרדכי דויטש

86-147

מתמטיקה 1 לפיסיקאים

פרופ' 

ליאור קליין

86-148

מתמטיקה 2 לפיסיקאים

פרופ'

ליאור קליין

86-153

אלגברה לינארית לפיסיקאים

פרופ'

לאוניד פייגל

86-154

משוואות דיפרנציאליות רגילות

פרופ'

יצחק דנה

86-156

הסתברות וסטטיסטיקה

ד"ר

דימיטרי גוטמן

86-170

מבוא לפיסיקה מודרנית

פרופ'

אפרת שמשוני

 

 שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

מרצה

86-164

 

מבוא למחשבים בפיסיקה פרופ' דוד קסלר
86-207 מתמטיקה 3 לפיסקאים פרופ' יבגני קוגן
86-208 מתמטיקה 4 לפיסקאים פרופ' יבגני קוגן
86-209 גלים פרופ' אפרת שמשוני
86-210 מכניקה אנליטית פרופ' יצחק דנה
86-212 הידרונימיקה ואלסטיות ד"ר  דימיטרי גוטמן
86-215 תרנודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 פרופ' יצחק רבין
86-225 אלקטרוניקה מתקדמת ד"ר עמוס שרוני
86-246 אופטיקה ד"ר אבי פאר
86-248 מעבדה באופטיקה ד"ר אבי פאר
86-311 תורת הקוונטים 1 פרופ'  אלי ברקאי
 

 שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

מרצה

86-216

 

מכניקה סטטיסטית 2 פרופ' יצחק רבין
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי פרופ' אלי ברקאי
86-302 אנליזה נומרית פרופ' דוד קסלר
86-312 תורת הקוונטים 2 פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים ד"ר לב חייקוביץ'
86-370 פיסיקת המצב המוצק פרופ' בוריס שפירא
86-600 אקראיות במערכות מורכבות פרופ' נדב שנרב
86-829 מעברי פאזה פרופ' משה גיטרמן
86-879 מבוא לאסטרונומיה ואסטרופיסיקה ד"ר יגאל פת-אל

 

תואר שני

מספר קורס

שם הקורס

מרצה

86-327 פיסיקה של ממברנות ופולימרים פרופ' בנימין ארנברג
86-803 תורת הקוונטים מתקדמת פרופ' משה גיטרמן
 
86-808 אינטרקציית אטום-פוטון ד"ר לב חייקוביץ'
86-818 שיטות בפיסיקה מתמטית פרופ' נדב שנרב
86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת פרופ' עידו קנטר
86-823 מצב מוצק מתקדם פרופ' אפרת שמשוני
86-825 נושאים נבחרים במגנטיות ד"ר דניס גולוסוב
86-830 סמינר מתקדם פרופ'         פרופ' יצחק רבין
 
משה דויטש
86-831 קינטיקה פיסיקאלית פרופ' בוריס שפירא
86-840 אופטיקה קוונטית ד"ר אבי פאר
86-844 פיסיקה של התא החי פרופ' יצחק רבין
86-858 על מוליכות פרופ' בוריס שפירא
86-861 תורת היחסות

 פרופ'   פרופ'

יבגני קוגן

לארי הורביץ

86-892 מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת פרופ' יובל גרעיני
86-895 ביופיסיקה מתקדמת פרופ' יובל גרעיני