תלמידי מחקר

שם מנחה
מר איתי עזיזי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' רבין יצחק
מר גיא עמית סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' דנה יצחק
גב' שיראל עסיס סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר טוקר יוני
מר עמיקם פטרון סטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
גב' יעל פריד סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' שנרב נדב
הראל פרידמן סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' ברקאי אלי
מר יפתח פרנקל סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' קליסקי בינה
מר עידן פרשני סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' פאר אבי
מר ארז ציון סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' שרוני עמוס
שירן צלישר סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר שוורץ שרון
גב' שירן צלישר סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר שוורץ שרון
גב' אנה קרמן סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' קליסקי בינה
מר מיכאל רבינוביץ סטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
גב' אפרת רוט סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' רוזנבלו מיכאל
מר נחום שאבי סטודנט לתואר שני (.M.Sc)
מר אביעד שחורי סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) ד"ר שוורץ שרון
מר לואיס מיכאל שכטמן סטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
מר בעז שי שלו סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר בורוב סטאס
מר יהב שם טוב סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' שנרב נדב
מר טי-קאיי שנג סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) ד"ר שטרן מיכאל
מר ליאור שני סטודנט לתואר שני (.M.Sc)
גב' זהבית שפירא סטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
מר עמרי שרון סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ישורון יוסף
מר ישי שרייבר סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ברקוביץ' ריצ'רד
גב' רעות תימור סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ארנברג, ז"ל בנימין