תלמידי מחקר

שם מנחה
גב' שיראל עסיססטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר טוקר יוני
מר עמיקם פטרוןסטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
גב' יעל פרידסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' שנרב נדב
הראל פרידמןסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' ברקאי אלי
מר יפתח פרנקלסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) ד"ר קליסקי בינה
מר עידן פרשניסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' פאר אבי
מר ארז ציוןסטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר שרוני עמוס
שירן צלישרסטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר שוורץ שרון
גב' שירן צלישרסטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר שוורץ שרון
גב' אנה קרמןסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) ד"ר קליסקי בינה
מר מיכאל רבינוביץסטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
גב' אפרת רוטסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' רוזנבלו מיכאל
מר נחום שאביסטודנט לתואר שני (.M.Sc)
מר אביעד שחוריסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) ד"ר שוורץ שרון
מר לואיס מיכאל שכטמןסטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
מר בעז שי שלוסטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר בורוב סטאס
מר יהב שם טובסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' שנרב נדב
מר טי-קאיי שנגסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) ד"ר שטרן מיכאל
מר ליאור שניסטודנט לתואר שני (.M.Sc)
גב' זהבית שפיראסטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
מר עמרי שרוןסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ישורון יוסף
מר ישי שרייברסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ברקוביץ' ריצ'רד
גב' רעות תימורסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ארנברג, ז"ל בנימין
גב' גל תםסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' גרעיני יובל