תלמידי מחקר

שם מנחה
מר שמעון יודוביץ סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) ד"ר שוורץ שרון
מר יעקב יודקין סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' חייקוביץ' לב
גב' טוני ימין סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' שרוני עמוס
מר רון כהן סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר שוורץ שרון
מר משה שמואל כספי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' סלוצקין אלי
גב' נאוה ליבוביץ' סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ברקאי אלי
מר שאול ליימן סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ברקוביץ' ריצ'רד
גב' נטלי שרה לנדר גאוויר סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' רוזנבלו מיכאל
מר נוי מאור סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' קנטר עדו
גב' ליהי מוסבט סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) ד"ר טוקר יוני
גב' אחינועם מיוחס סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' סבע פטריק
מר יועד מיכאל סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' פאר אבי
מר אביתר מינרבי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר שטרן מיכאל
מר אליה-מלאכי מלר סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' פאר אבי
מר אורלנדו מרין ארתביא סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' סלוצקין אלי
מר אריאל נוה סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' שרוני עמוס
גב' מריה נחמקין סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר טוקר יוני
מר יאשה ניקולשיין סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ישורון יוסף
גב' הילה נעמן סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' גרעיני יובל
מר פנחס סאבו סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' קנטר עדו
מר אדוארד סטריז'בסקי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר שוורץ שרון
מר עומר סינואני סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' קליין ליאור
מר הלל סנהדראי סטודנט לתואר שני (.M.Sc)
גב' שירה סרדי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' קנטר עדו
מר אלכסנדר סרישוילי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' גוטמן דמיטרי