תלמידי מחקר

שם מנחה
גב' בתאל דהןסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ברקוביץ' ריצ'רד
מר שגיא דוידוביץסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' קליין ליאור
מר דוד דנטלסקיסטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר דלה טורה עמנואל
מר מתן דנינוסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' שנרב נדב
מר מיכאל משה דנציגרסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' הבלין שלמה
ד"ר שרה האופטסטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
גב' שיר הוכולדסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' סלוצקין אלי
דור הרמןסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' שנרב נדב
גב' דנה ואקניןסטודנט לתואר שני (.M.Sc)
מר ישי וואהלסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' דויטש מרדכי
גב' ענת ויונטהסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' גרעיני יובל
מר שי וייסברגסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) ד"ר שרוני עמוס
מר חיים ויסמןסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' שנרב נדב
מר אסף חדדסטודנט לתואר שני (.M.Sc)
גב' יוליה חדדסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' דויטש משה
גב' יפעת הודיה חדדסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' גרעיני יובל
מר אורי חייםסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' רבין יצחק
גב' אלינה חיימובסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ארנברג, ז"ל בנימין
גב' אלינה חיימובסטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
מר אילן חכימיסטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
מר פאשה טיחונובסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' שמשוני אפרת
מר פבל טיחונובסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' שמשוני אפרת
מר אברהם יבלונוביץסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' קליין ליאור
מר שמעון יודוביץסטודנט לתואר שלישי (Ph.D) ד"ר שוורץ שרון
מר יעקב יודקיןסטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' חייקוביץ' לב