תלמידי מחקר

שם מנחה
מר ארז אגיון סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ברקאי אלי
מר מתי אהרוניאן סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר דלה טורה עמנואל
מר נריה אושרי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' פרידמן אביעד
גב' זהבית איזיג סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' דויטש מרדכי
מר אריאל איזנבך סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ברקוביץ' ריצ'רד
מר אוריה איזנברג סטודנט לתואר שני (.M.Sc)
גב' גנית אינדק סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' סלוצקין אלי
מר גיל אלגריסי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' שפירא בוריס
מר בן אלוני סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' גרעיני יובל
מר אסף אנגל סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' שפירא בוריס
מר איוון בונמסה סטודנט לתואר שלישי (Ph.D)
מר דניס בורודין סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) ד"ר שוורץ שרון
מר יוסי בכר סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' גוטמן דמיטרי
מר אלחנן בלאוט סטודנט לתואר שני (.M.Sc) ד"ר שרוני עמוס
מר יבגני ברוזגול סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' גרעיני יובל
מר אלרן ברוך-אל סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' ישורון יוסף
גב' שירלי ברזין סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' גרעיני יובל
גב' שני גוטמן סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' דויטש משה
מר דוד גולדובסקי סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' פאר אבי
מר אמיר גולדנטל סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' קנטר עדו
גב' שירה גלבוע סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' גרעיני יובל
גב' בת-שבע גלמידי סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' דויטש מרדכי
מר צחי גלר סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' פאר אבי
מר הדר גניש סטודנט לתואר שלישי (Ph.D) פרופ' רוזנבלו מיכאל
מר יהודה אריה גנן סטודנט לתואר שני (.M.Sc) פרופ' קסלר דוד