מכינה לתיכוניסטים - קיץ 2018

מכינת הקיץ בפיסיקה הינה חובה לקראת שנת הלימודים במסלולי הלימוד המשלבים פיסיקה והנדסה.

תקופה: המכינה תתקיים במקביל לקורסי הקיץ (אלגברה לינארית 1 ומתמטיקה בדידה) עד לתחילת שנת הלימודים, תוך התחשבות בתאריכי הבחינות והלימודים בתיכון.

למערכת שעות לחץ כאן

לסילבוס לחץ כאן

ציון עובר: 60
מיקום: בניין 202 (בניין פיסיקה) חדר 301

עלות: 1000 ₪

נא להביא את ספח התשלום החתום להרצאה הראשונה ב- *יעודכן בהמשך*

לא יינתן החזר תשלום למבטלים את ההרשמה.

נשמח לראותך בין תלמידי המכינה ואנו מאחלים לך הצלחה בלימודי הפיסיקה. פרטים נוספים ניתן לברר במזכירות המחלקה לפיסיקה, בטלפון  03-5318433/4.