פיסיקה דו-ראשי לא מובנה

פיסיקה דו-ראשי לא מובנה - 86260

במסלול זה ילמד הסטודנט את כל הנושאים המרכזיים הנדרשים לתואר בפיסיקה. בשונה ממסלול פיסיקה מורחב,  במסלול זה לא נלמדים קורסי בחירה וכן קורסים בתחום האלקטרוניקה, מעבדות ועוד מספר קורסים בודדים. 

בנוסף לקורסים בתחומי הפיסיקה השונים, ילמדו במסלול זה קורסים במתמטיקה ומחשבים הנדרשים למהלך התואר. 

חובה על הבוחרים במסלול זה לשלב בנוסף אליו מסלול ראשי.

סטודנטים בעלי זכאות לתואר ראשון יכולים ללמוד מסלול זה ללא מסלול ראשי נוסף.

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ח- לחץ כאן

להלן תוכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ח:

    סמסטר א' סמסטר ב'
    ה ת מ ה ת מ
שנה א'              
86-115 מכניקה 4 2 - - -
86-120 חשמל ומגנטיות - - - 4 2 -
86-147 מתמטיקה לפיסיקאים 1 4 2 - - - -
86-148 מתמטיקה לפיסיקאים 2 - - - 4 2 -
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים 4 2 - - - -
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות - - - 2 1 -
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה - - - 2 1 -
86-170 מבוא לפיסיקה מודרנית - - - 2 1 -
  סה"כ 12 6 - 14 7 -
שנה ב'              
86-164 מבוא למחשבים 2 2 - - - -
86-207 מתמטיקה לפיסיקאים  3 4 2 - - - -
86-208 מתמטיקה לפיסיקאים  4 - - - 2 1 -
86-209 גלים 3 2 - - - -
86-210  מכניקה אנליטית 3 2 - - - -
86-215  תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - - - 3 1 -
86-311 תורת הקוונטים 1 - - - 3 2 -
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר 1 - - - - -
  סה"כ 13 8 - 8 4 -
שנה ג'              
86-216 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 3 1 - - - -
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיסיקה - - 3 - - -
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי 3 1 - - - -
86-246 אופטיקה - - - 3 1 -
86-248 מעבדה באופטיקה - - - - - 1
86-302 אנליזה נומרית לפיסיקאים 2 1 - - - -
86-312 תורת הקוונטים 2 3 2 - - - -
86-432 סמינר בנושאים נבחרים - - - - - 2
  סה"כ 11 5 3 3 1 3


סה"כ נקודות זכות לתואר ראשון בפיסיקה: 49
לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיטה

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ז -  לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ח -  לחץ כאן