תואר שלישי

להרשמה

תואר שלישי בפיסיקה

למערכת שעות המעודכנת לשנת תשע"ט - לחץ כאן

תכנית לימודים לתואר שלישי –  86601

כל סטודנט לתואר שלישי חייב ללמוד קורסים בפיסיקה (ראה רשימת הקורסים לסטודנטי מחקר) בהיקף של 8 נקודות זכות (נ''ז) במשך ארבעת השנים ללימודיו לתואר, כמפורט להלן:

6 נ"ז לפחות במחלקה לפיסיקה
2 נ"ז בהמלצה בכתב של המנחה ובאישור ראש המחלקה- במחלקות אחרות.

מעבר ל-8 נ"ז אלה, יכול כל סטודנט ללמוד קורסים נוספים כרצונו, לפי המלצת המנחה, במחלקות אחרות, ללא אישור מיוחד וללא חיוב שכר לימוד (כלל זה אינו חל על סטודנטים לביופיסיקה).

בתואר שלישי אין קורסי חובה פרט לקורס 86-945 (קולוקוויום והוראה) שאינו נכלל בתוך 8 נ''ז הדרושות, אך הוא קורס חובה והנוכחות בו חובה בכל שנות הלימודים לתואר (כלל זה אינו חל על סטודנטים לביופיסיקה).