מרכזים ומכונים

המרכז האינטרדיסיפלינרי ביופיסיקאלי על שם ג'רום שוטנשטיין

המרכז עוסק במחקר ופיתוח של שיטות מדידה פיסיקאליות בעיקר אופטוספקטרוסקופיות בפלורוסנציה ובאור עובר של תאים בודדים על מנת להבין תופעות ביופיסיקאליות. המטרה ליישם שיטות אלה בתחומי המחקר השונים של מדעי הטבע ובתעשיה כגון: חקר הסרטן, חקר מחלות אימונולוגיות, דיאגנוסטיקה, חקר ופיתוח תרופות וכו'. בשנים האחרונות פותחו במרכז מערכות מדידה מיניטוריות למדידה של תאים בודדים המאפשרות מדידות קינטיות של תאים חיים ואיפיון תופעות מרמת הפנוטיפ ועד לרמת המולקולה.

 

 

בעלי תפקידים:

פרופ' מוטי דויטש : ראש המרכז
ד"ר נעומי צורגיל: אחראית תחום ביולוגיה
ד"ר ילנה אפרימזון: חוקרת ראשית בביולוגיה
ד"ר מריה סובולב: חוקרת ביולוגיה
גב' יאנה שפארן: חוקרת ביולוגיה
מר סרגיי מוסקוב: מומחה טכני

כתובת אתר:  http://www.jsc.ph.biu.ac.il

מיקום: בניין 214

 

המרכז למוליכות-על

הפעילות המחלקתית, הניסיונית והתיאורטית, בנושא של מוליכות-על בטמפרטורות גבוהות מתבצעת במסגרת המרכז. החוקרים במרכז מפתחים כלי מדידה ושיטות מדידה ואנליזה ייחודיים למחקרים במוליכי-על בטמפרטורות גבוהות, בעזרתם נחקרות התכונות המגנטיות של חומרים אלה והשלכותיהם לשאלות בנושאי מחקר בסיסיים ויישומיים.

בעלי תפקידים:

פרופ' יוסף ישורון: ראש המרכז
פרופ' אבנר שאולוב: חוקר
פרופ' בוריס שפירא: חוקר
ד"ר יהושוע (שוקי) וולפוס: חוקר
ד"ר אלכס פרידמן: חוקר
ד"ר פאינה קופנסקי: חוקרת
מר מנחם כץ: טכנאי בכיר

כתובת אתר: http://www.biu.ac.il/ESC/htslab

מיקום: בניין 202, חדר 001
 

קתדרה על שם מיכאל דוד פאלק לחקר פוטותרפיה של סרטן בעזרת לייזר

 

בעלי תפקידים:

פרופ'  בנימין ארנברג: ראש הקתדרה

מיקום: בניין 202, חדר 511