טפסים לסגל

מספר טופס שם הטופס פרטים להורדת הטופס
00 הצהרת נוכחות להורדת הטופס
00 בקשה לאישור הצעת מחקר והתחייבות להורדת הטופס
00 בקשה לביצוע תשלום להורדת הטופס
00 בקשה לתמיכה בארגון כנס להורדת הטופס
00 בקשה להעסקת עובד לפי חוזה ע"ח תקציב מחקר להורדת הטופס
00 בקשה להעסקת סטודנט / עובד לפי שעות ע"ח תקציב מחקר להורדת הטופס
00 בקשה לרישום סטודנט פוסט דוקטורנט

טופס מעודכן

00 מדור בחינות: טופס אישור מילוי מקום למרצה בזמן בחינה

אישור מילוי מקום למרצה בזמן בחינה

00 דו"ח שעות עבודה במחקר

להורדת הטופס

01 טופס נסיעות להורדת הטופס
01 הרצאה לפי שעות להורדת הטופס
01 שאלון אישי (במקום טופס 101) להורדת הטופס
01 שינוי פרטי בנק להעברת משכורת להורדת הטופס
01 טופס בקשה להיתר עבודה נוספת להורדת הטופס
01 טופס תכנית קורס (סילבוס) להורדת הטופס
01 טופס בקשת החזר הוצאות מקקמ"ב להורדת הטופס
02 בקשה לנסיעה על חשבון כספי עתודות מחקר (תקציב רזרבה) להורדת הטופס
02 טופס בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית (קקמ"ב) +נספח להורדת הטופס
02 טופס בקשה לשבתון / חל"ת להורדת הטופס
02 טופס נסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר + נספח

נספח לטופס

להורדת הטופס
02 דו"ח על השתלמות בחו"ל

דו"ח על השתלמות בחו"ל

02 דו"ח כספי מנסיעה מחו"ל

דו"ח כספי מנסיעה מחו"ל

02 בקשה לנסיעה לחול - גמלאים

טופס בקשה לנסיעה לחו"ל

02 מדריך לנוסע לחו"ל להורדת הטופס
03 הנחיות להקמת אתר אינטרנט על מחשב ייעודי להורדת הטופס
03 בקשה לקבלת שירותי מחשב בבר אילן להורדת הטופס
03 בקשה לרישום אתר אינטרנט חדש להורדת הטופס
03 בקשה לשימוש ב-MATLAB לפי רישוי מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר להורדת הטופס
03 בקשה לשימוש ב-Mathematica לפי רישוי מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר להורדת הטופס
03 הזמנת MAPLE למחשב הנמצא מחוץ לאוניברסיטה (רשיון בית) להורדת הטופס
03 הזמנת MAPLE למחשב באוניברסיטה המחובר לרשת להורדת הטופס
03 הזמנת תוכנת ORIGIN להורדת הטופס
03 הנחיות להקמת אתר אינטרנט על מחשב ייעודי להורדת הטופס
03 טופס בקשה לתיקון בתשלום של ציוד מחשוב להורדת הטופס
03 רכישת מחשב/ציוד מדעי מקרן לקשרי מדע בינלאומיים להורדת הטופס
03 בקשה לרכישת מחשב גמלאים להורדת הטופס
03 בקשה לרכישת מחשב וציוד נלווה להורדת הטופס
03 תוכנת Comsol ברישיון מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר להורדת הטופס
03 בקשה לשימוש ב-LabVIEW לפי רישוי מחלקתי – מיועד למחלקות שבהסדר להורדת הטופס